Dve percentá pre deti Slovana

Dve percentá z Vašich daní pre Občianske združenie HC SLOVAN Bratislava - mládež pomôže mladým hokejistom vo veku 6-16 rokov.

Postup poukázania 2 % z dane z príjmu za rok 2022

Ak ste zamestnanec:

 • do 15. 2. 2023 treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, v ktorom zároveň požiadate o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“
 • na tlačive „Potvrdenie o zaplatení dane“ Vám zamestnávateľ uvedie dátum a výšku zaplatenej dane
 • tento dátum uvediete v tlačive „Vyhlásenie“  a  2% z Vašej zaplatenej dane, t.j. maximálnu suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 • zároveň treba uviesť údaje prijímateľa: IČO: 30846773, Obchodné meno: HC SLOVAN Bratislava – mládež
 • do kolónky ROK (v záhlaví) sa píše 2022
 • Obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.4. 2023 na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti (Vášho trvalého bydliska).
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – meno a adresa (Finančná správa neposkytuje informáciu o výške poukázanej dani, len Vaše meno a adresu).

Ak ste právnická alebo fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:

 • V daňovom priznaní v oddiele určenom pre poukázanie 2% dane uvediete údaje prijímateľa

IČO: 30846773, Obchodné meno: HC SLOVAN Bratislava – mládež

 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoj podiel z dani z príjmov, zaškrtnite príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (Finančná správa neposkytuje informáciu o výške poukázanej dani, len Vaše meno/názov a adresu)

Všetky formuláre, informácie a poučenie o ich vyplnení nájdete aj na špecializovanej internetovej stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme Vám vopred za podporu našich najmenších hokejistov. Viac informácií o darcovstve, individuálnej filantropii a neziskových organizáciách nájdete na stránkach www.dvepercenta.sk.


Časopis Powerplay

05/2024:

V najnovšom čísle POWERPLAY 05 sa dočítate:

 • Profil Denisa Godlu: Minister obrany z kráľovského mesta
 • Predstavujeme: Európska premiéra Patricka Holwaya
 • Rozhovor s trénermi Petrom Oremusom a Andrejom Kmečom
 • Pamätné momenty z histórie Slovana: Počas výluky priali hviezdy Slovanu
 • Slovanisti vo svete: Rok Tičar