Manažment

Rudolf HRUBÝ
predseda predstavenstva
Pavol HOFSTÄDTER
člen predstavenstva
Eduard JÁNOŠÍK
člen dozornej rady
Juraj KOSTICKÝ
člen dozornej rady
Marián BEZÁK
člen dozornej rady
Oto HAŠČÁK
športový riaditeľ
Tomáš LEDERER
manažér hokejových operácií
tomas.lederer@hcslovan.sk
Anna BÓRIKOVÁ
finančná riaditeľka
anna.borikova@hcslovan.sk
Milan VAJDA
marketingový riaditeľ
milan.vajda@hcslovan.sk
Jakub BRÓZ
manažér pre vzťahy s verejnosťou
jakub.broz@hcslovan.sk
Marek BEDNÁRIK
bezpečnostný manažér
marek.bednarik@hcslovan.sk
Martina ČAMBÁLIKOVÁ
event manažérka
martina.cambalikova@hcslovan.sk
Denisa BORBELOVÁ
office manažérka
denisa.borbelova@hcslovan.sk