Manažment

Rudolf HRUBÝ
predseda predstavenstva
Pavol HOFSTÄDTER
člen predstavenstva
Eduard JÁNOŠÍK
člen dozornej rady
Juraj KOSTICKÝ
člen dozornej rady
Marián BEZÁK
člen dozornej rady
Maroš KRAJČI
generálny manažér
maros.krajci@hcslovan.sk
Tomáš LEDERER
manažér hokejových operácií
tomas.lederer@hcslovan.sk
Katarína KRUTÁ
finančná riaditeľka
katarina.kruta@hcslovan.sk
Milan VAJDA
marketingový riaditeľ
milan.vajda@hcslovan.sk
Jakub BRÓZ
manažér pre vzťahy s verejnosťou
jakub.broz@hcslovan.sk
Marek BEDNÁRIK
bezpečnostný manažér
marek.bednarik@hcslovan.sk
Martina ČAMBÁLIKOVÁ
event manažérka
martina.cambalikova@hcslovan.sk
Denisa BORBELOVÁ
office manažérka
denisa.borbelova@hcslovan.sk