Dve percentá: Aj maličkosti podporia veľké talenty

DVE PERCENTÁ Z VAŠICH DANÍ PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE HC SLOVAN BRATISLAVA - MLÁDEŽ POMÔŽE MLADÝM HOKEJISTOM VO VEKU 6-16 ROKOV.

Opätovne sa blíži obdobie podávania daňových priznaní a s tým aj možnosť poskytnutia 2 % z týchto daní na registrované organizácie.

Jednou z týchto registrovaných organizácii je aj občianske združenie HC SLOVAN Bratislava – mládež, ktoré vychováva mladých adeptov ľadového hokeja vo veku 6 až 16 rokov. Keďže priame príspevky verejného sektoru (štátu, či obce) pokrývajú náklady na prípravu detí venujúcich sa športu, vrátane ľadového hokeja, iba v obmedzenej miere, kluby sa snažia zabezpečiť aj iné spôsoby financovania športovej prípravy detí.  

Za finančné prostriedky v rámci dvoch percent z Vašich daní boli v poslednom období zabezpečené pre mládež HC SLOVAN Bratislava napríklad:

 • tréningové dresy pre hokejové prípravky
 • hokejové výstroje pre začínajúce deti
 • prenájom ľadových plôch pri uskutočnení domácich prípravných zápasov
 • doprava mládežníckych kategórií na stretnutia na klziskách súperov
 • tréningové pomôcky 
 • príspevok na tímové oblečenie pre Športové hokejové triedy
 • aktivita Mikuláš na ľade pre hokejové prípravky

Postup poukázania 2 % z dane z príjmu za rok 2021

Vo Vašom daňovom priznaní v sekcii „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ (pre PO a FO), resp. na formulári „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ a „POTVRDENÍ o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (pre zamestnancov) vyplníte príslušné údaje a poukážete príslušnú čiastku v prospech doleuvedeného občianskeho združenia.

Termíny k podaniu daňového priznania, resp. zaslania vyhlásenia príslušnému správcovi dane (daňový úrad), sú nasledovné:

 • k 31.3. 2022 právnické osoby a fyzické osoby podávajúce sami daňové priznanie,
 • k 30.4. 2022 zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.

Príslušné formuláre a poučenie o ich vyplnení nájdete na špecializovanej internetovej stránke www.rozhodni.sk

V prípade, že poukážete nášmu občianskemu združeniu HC SLOVAN Bratislava – mládež svoje 2% z dane, zdvorilo Vás prosíme, aby ste zaslali kópiu Vášho daňového priznania na strane „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ do 15.4. 2022 (pre PO a FO), resp. kópiu „VYHLÁSENIA o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ a kópiu „POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ do 15.5. 2022 (pre zamestnancov) na adresu:

HC SLOVAN Bratislava – mládež, o.z., Odbojárov 9, 831 04 Bratislava

alebo

odovzdali priamo športovému manažérovi mládeže p. Miroslavovi Lažovi (+ 421 903 835 909), prípadne Ivane Sabolovej (+421 908 053 459) resp. mailom na adresu: 
ivana.sabolova@hcslovan.sk.

Ďakujeme Vám vopred za podporu našich najmenších hokejistov. Viac informácií o darcovstve, individuálnej filantropii a neziskových organizáciách nájdete na stránkach www.dvepercenta.sk.


Časopis Powerplay

01/2024:

V najnovšom čísle POWERPLAY 01 sa dočítate:

 • Profil Tomáša Töröka: Inžinier s hokejovým menom
 • Predstavujeme Bretta Findlayho: Ohúrili ho belasí fanúšikovia
 • Pamätné momenty: Hlasy z Tehelného poľa
 • Slovanisti vo svete: Ako sa v Plzni darí Samuelovi Hlavajovi