Dary a dve percentá

DVE PERCENTÁ Z VAŠICH DANÍ PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE HC SLOVAN BRATISLAVA - MLÁDEŽ POMÔŽE MLADÝM HOKEJISTOM VO VEKU 6-16 ROKOV.

FORMULÁR NÁJDETE TU

Opätovne sa blíži obdobie podávania daňových priznaní a s tým aj možnosť poskytnutia 2 % z týchto daní na registrované organizácie.

Jednou z týchto registrovaných organizácii je aj občianske združenie HC SLOVAN Bratislava – mládež, ktoré vychováva mladých adeptov ľadového hokeja vo veku 6 až 16 rokov. Keďže priame príspevky verejného sektoru (štátu, či obce) pokrývajú náklady na prípravu detí venujúcich sa športu, vrátane ľadového hokeja, iba v obmedzenej miere, kluby sa snažia zabezpečiť aj iné spôsoby financovania športovej prípravy detí.  

Za finančné prostriedky v rámci dvoch percent z Vašich daní boli v poslednom období zabezpečené pre mládež HC SLOVAN Bratislava napríklad:

 • tréningové dresy pre hokejové prípravky
 • hokejové výstroje pre začínajúce deti
 • prenájom ľadových plôch pri uskutočnení domácich prípravných zápasov
 • doprava mládežníckych kategórií na stretnutia na klziskách súperov
 • tréningové pomôcky 
 • príspevok na tímové oblečenie pre Športové hokejové triedy
 • aktivita Mikuláš na ľade pre hokejové prípravky

Postup poukázania 2 % z dane z príjmu za rok 2020

Vo Vašom daňovom priznaní v sekcii „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ (pre PO a FO), resp. na formulári „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ a „POTVRDENÍ o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (pre zamestnancov) vyplníte príslušné údaje a poukážete príslušnú čiastku v prospech doleuvedeného občianskeho združenia.

Termíny k podaniu daňového priznania, resp. zaslania vyhlásenia príslušnému správcovi dane (daňový úrad), sú nasledovné:

 • k 31.3. 2021 právnické osoby a fyzické osoby podávajúce sami daňové priznanie,
 • k 30.4. 2021 zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.

Príslušné formuláre a poučenie o ich vyplnení nájdete na špecializovanej internetovej stránke www.rozhodni.sk

V prípade, že poukážete nášmu občianskemu združeniu HC SLOVAN Bratislava – mládež svoje 2% z dane, zdvorilo Vás žiadame, aby ste zaslali kópiu Vášho daňového priznania na strane „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ do 15.4. 2021 (pre PO a FO), resp. kópiu „VYHLÁSENIA o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ a kópiu „POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ do 15.5. 2021 (pre zamestnancov) na adresu:

HC SLOVAN Bratislava – mládež, o.z., Odbojárov 9, 831 04 Bratislava

alebo

odovzdali priamo športovému manažérovi mládeže p. Miroslavovi Lažovi (+ 421 903 835 909), prípadne Ivane Sabolovej (+421 908 053 459) resp. mailom na adresu: 
ivana.sabolova@hcslovan.sk.

Ďakujeme Vám vopred za podporu našich najmenších hokejistov. Viac informácií o darcovstve, individuálnej filantropii a neziskových organizáciách nájdete na stránkach www.dvepercenta.sk.


Časopis Powerplay

01/2022:

V najnovšom čísle POWERPLAY 01 sa dočítate:

 • Z poznámkového bloku hlavného trénera Roberta Dömeho
 • Bratislava je mojou európskou jednotkou: rozhovor s Mattom MacKenziem
 • Predstavujeme útočníka Samuela Takáča
 • Modré krídla vzlietli do premiérovej sezóny