Od druhej polovice marca 2022 môžu byť na základe aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR organizované hokejové zápasy v režime ZÁKLAD bez akýchkoľvek obmedzení a v plnej kapacite daného športového zariadenia.

Hokejové zápasy Tipos extraligy boli zaradené medzi stredne rizikové podujatia. Diváci sa na nich môžu zúčastniť v režime OP a v maximálnom počte 25 percent oficiálnej kapacity priestoru. V podmienkach Zimného štadióna Ondreja Nepelu to znamená 2 513 sedadiel.

Diváci musia mať počas celého zápasu prekryré horné dýchacie cesty respirátorom.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19  a zároveň je schopná sa preukázať 1) certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a 2) negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.