NA ZÁKLADE NOVÉHO COVID AUTOMATU A NÁSLEDNEJ VYHLÁŠKY Č. 241 ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRIJALO VEDENIE HC SLOVAN BRATISLAVA ROZHODNUTIE, V AKOM REŽIME BUDÚ PREBIEHAŤ JEDNOTLIVÉ HOKEJOVÉ ZÁPASY POČAS SEZÓNY 2021/22.

Pokiaľ sa bude Bratislava nachádzať v I. stupni Monitoring (zelená farba), zápasy budú prebiehať v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonali COVID).

V tomto režime môže klub obsadiť arénu Ondreja Nepelu do 75 percent svojej kapacity, t.j. do predaja môže ísť na každý zápas 7 540 miest. V tomto režime bude podmienkou vstupu pre majiteľov vstupeniek:

a) potvrdenie o plnom očkovaní, alebo

b) potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo 

c) potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

V prípade, že sa okres Bratislava v priebehu hokejovej sezóny 2021/22 dostane do niektorého z horších stupňov nového COVID Automatu - stupeň ostražitosti (žltá), I. stupeň ohrozenia (červená), II. stupeň ohrozenia (bordová) - hokejové zápasy sa budú organizovať v režime KZ (kompletne zaočkovaní). V tomto režime bude podmienkou vstupu na zápas doklad o plnom zaočkovaní majiteľa vstupenky alebo permanentky.

Za plne očkovanú osobu sa považuje: 

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,  

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 

d) osoba do 12 rokov veku.  

UPOZORNENIE: 
Vzhľadom na tieto pravidlá vyplývajúce z aktuálneho COVID Automatu a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 241, odporúčame kúpu permanentky na túto sezónu iba kompletne zaočkovaným fanúšikom.