Pavol HOFSTÄDTER
predseda výboru
pavol@hcslovan.sk
Eduard JÁNOŠÍK
člen výboru
eduard@hcslovan.sk
Martin ŠTRBÁK
športový riaditeľ
martin.strbak@hcslovan.sk
Rostislav DOČEKAL
športový manažér
rostislav.docekal@hcslovan.sk
Ivana Hudecova
back office manažérka
ivana.hudecova@hcslovan.sk