HC SLOVAN Bratislava, a.s.
Adresa Odbojárov 9
831 04, Bratislava
+421-2-3333 5011
Telefón +421-2-3333 5011
Fax +421-2-3333 5099
IČO 35840862
DIČ 2020238803
IČ DPH SK2020238803
Zimný štadión Ondreja Nepelu STaRZ mesta Bratislavy
Odbojárov 9
831 04 Bratislava
+421-2-4910 3201
Junácka 4
831 04 Bratislava
+421-2-4437 3477
Prihláška do súťaží pre divákov entertainment@hcslovan.sk
Vstupenky tickets@hcslovan.sk
Vzťahy s verejnosťou a s médiami jakub.broz@hcslovan.sk
Správa zimného štadióna starz@starz.sk