Organizačné pokyny a dôležité upozornenia súvisiace s kúpou, vyhotovením a používaním sezónnych vstupeniek HC SLOVAN TIPOS Extraliga 2023/2024:

 • stratu, odcudzenie alebo poškodenie permanentky je potrebné ohlásiť úseku marketingu a vzťahov s verejnosťou HC SLOVAN, aby mohla byť karta zablokovaná 

 • o vyhotovenie novej permanentky pri strate, odcudzení alebo poškodení môže požiadať iba jej držiteľ písomne na emailovej adrese: vajda@hcslovan.sk (v urgentnom prípade volajte +421 911 699 456)
 • náhradná karta za stratenú, odcudzenú alebo poškodenú permanentku bude vystavená najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia tejto udalosti na sekretariáte klubu, resp. do začiatku najbližšieho domáceho zápasu

 • za vyhotovenie novej permanentky (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia) sa platí poplatok v hotovosti vo výške 10 eur/1 ks

 • držiteľom permanentiek odporúčame zaznamenať si adresu svojho miesta (sektor/rad/sedadlo) a/alebo identifikačné číslo na rube karty. Bez týchto údajov nemôže byť permanentka zablokovaná a opätovne vystavená
   
 • kúpa zľavnených permanentiek (Rodina 1+1), ako aj zľavnených zápasových vstupeniek je možná iba na základe predloženia príslušných dokladov a preukazov. Navyše, signalizačné zariadenie na turniketoch na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu upozorňuje obsluhu v prípade použitia zľavnených permanentiek a zápasových vstupeniek (Rodina 1+1, deti 6-15, ZŤP/ZŤP-S). Ak bude na vstupe do arény pristihnutá osoba, ktorá nie je oprávnená využívať danú zľavnenú permanentku alebo zápasovú vstupenku, nebude jej umožnený vstup do haly a obsluha turniketu, resp. usporiadateľská služba je oprávnená dotyčnej osobe permanentku, resp. vstupenku zabaviť bez náhrady
   
 • Klub nemôže automaticky garantovať účasť v playoff, preto v prípade neúčasti vo vyraďovacích bojoch, príp. rýchleho vypadnutia z playoff nie je možné zo strany držiteľa permanentky uplatniť žiadnu dodatočnú zľavu alebo vrátenie peňazí.