Dve percentá z Vašich daní pre Občianske združenie HC SLOVAN Bratislava - mládež pomôže mladým hokejistom vo veku 6-16 rokov.Opätovne sa blíži obdobie podávania daňových priznaní a s tým aj možnosť poskytnutia 2 % z týchto daní na registrované organizácie.

Jednou z týchto registrovaných organizácii je aj občianske združenie HC SLOVAN Bratislava – mládež, ktoré vychováva mladých adeptov ľadového hokeja vo veku 6 až 16 rokov. Keďže priame príspevky verejného sektoru (štátu, či obce) pokrývajú náklady na prípravu detí venujúcich sa športu, vrátane ľadového hokeja, iba v obmedzenej miere, kluby sa snažia zabezpečiť aj iné spôsoby financovania športovej prípravy detí.  

Za finančné prostriedky v rámci dvoch percent z Vašich daní boli v poslednom období zabezpečené pre mládež HC SLOVAN Bratislava napríklad:

 • tréningové dresy pre hokejové prípravky
 • hokejové výstroje pre začínajúce deti
 • prenájom ľadových plôch pri uskutočnení domácich prípravných zápasov
 • doprava mládežníckych kategórií na stretnutia na klziskách súperov
 • tréningové pomôcky 
 • príspevok na tímové oblečenie pre Športové hokejové triedy
 • aktivita Mikuláš na ľade pre hokejové prípravky

Postup poukázania 2 % z dane z príjmu za rok 2023

Ak ste zamestnanec:

 • do 15.2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane" (ďalej len "Potvrdenie")
 • na tlačive "Potvrdenie" Vám zamestnávateľ uvedie dátum a výšku zaplatenej dane, 
 • tento dátum a 2% z Vašej zaplatenej dane, t.j. maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (min. 3,- eur), uveďte v tlačive "VYHLÁSENIE o poukázaní zaplatenej dane... (ďalej len "Vyhlásenie"),
 • ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane,
 • vyplňte údaje prijímateľa: IČO: 30846773, obchodné meno: HC SLOVAN Bratislava - mládež, o.z.,
 • do kolónky ROK (v záhlaví) napíšte 2023,
 • obe tlačivá - "Vyhlásenie" spolu s "Potvrdením" doručte najneskôr do 30.4. 2024 na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti (Vášho trvalého bydliska)

alebo

vhoďte najneskôr do 26.4. 2024 do schránky, ktorá sa nachádza vo vstupných priestoroch/recepcii tréningových hál Zimného štadióna Ondreja Nepelu zo strany Trnavská cesta.

Formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak ste právnická alebo fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:

 • v daňovom priznaní v oddiele určenom pre poukázanie 2% dane uveďte údaje prijímateľa: IČO: 30846773, obchodné meno: HC SLOVAN Bratislava - mládež, o.z.

Všetky formuláre, informácie a poučenie o ich vyplnení nájdete aj na špecializovanej internetovej stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme Vám vopred za podporu našich najmenších hokejistov. Viac informácií o darcovstve, individuálnej filantropii a neziskových organizáciách nájdete na stránkach www.dvepercenta.sk.