SLOVAN Bratislava vs. HKM a.s. Zvolen

HC SLOVAN Bratislava
3 2
HKM a.s. Zvolen
Piatok 18.12.2020, 18:30 6. kolo Arena Ondreja Nepelu


P1 - 1. tretina - začiatok (1:0)
00:00
Vhadzovanie
02:25
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
PETRÁŠ, Samuel (wristshot)
GoalSection: none
02:30
Vhadzovanie
03:01
Vhadzovanie
03:22
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
04:04
Vhadzovanie
04:29
Vhadzovanie
04:29
2 min.

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

(Držanie protihráča)
05:09
Vhadzovanie
05:09
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
06:41
Vhadzovanie
07:16
Vhadzovanie
07:16
2 min.

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

(Hákovanie)
08:33
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
SERSEN, Michal (wristshot)
GoalSection: none
08:35
Vhadzovanie
08:35
2 min.

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

(Krosček)
08:43
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
09:31
Vhadzovanie
09:31
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
BUČEK, Samuel (wristshot)
GoalSection: none
09:31
1:0 PH1

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

+ 25,4,88,27,12 / - 32,12,77,75
09:41
Vhadzovanie
09:57
Vhadzovanie
10:01
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
10:11
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
10:46
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
10:54
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
12:53
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
SERSEN, Michal (slapshot)
GoalSection: none
13:26
Vhadzovanie
18:29
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
18:42
Vhadzovanie
18:42
2 min.

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

(Hákovanie)
19:48
2 min.

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

(Hákovanie)
19:49
Vhadzovanie
P2 - 2. tretina - začiatok (0:2)
20:00
Vhadzovanie
20:08
Vhadzovanie
20:22
Vhadzovanie
21:19
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
21:30
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
KYTNÁR, Milan (wristshot)
GoalSection: none
23:10
Vhadzovanie
24:14
Vhadzovanie
24:55
Vhadzovanie
26:01
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
26:12
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
26:29
Vhadzovanie
27:17
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
27:52
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
28:12
Vhadzovanie
28:17
Vhadzovanie
28:17
2 min.

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

(Podrazenie)
29:54
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
30:05
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
30:10
Vhadzovanie
30:10
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
30:58
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
PETRÁŠ, Samuel (wristshot)
GoalSection: none
31:01
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
ZIGO, Tomáš (wristshot)
GoalSection: none
31:03
Vhadzovanie
32:22
Vhadzovanie
32:22
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
32:22
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
32:22
1:1

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

+ 32,77,22,75,4 / - 4,8,27,12,40
32:33
Vhadzovanie
32:38
Vhadzovanie
32:41
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
32:55
Vhadzovanie
32:55
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
33:45
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
34:05
Vhadzovanie
34:05
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
34:05
1:2

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

+ 11,71,12,7,33 / - 43,3,20,28,67
34:37
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
34:40
Vhadzovanie
34:52
Vhadzovanie
35:42
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
36:03
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
MAIER, Patrik (wristshot)
GoalSection: none
36:06
Vhadzovanie
37:00
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
37:05
Vhadzovanie
37:35
Vhadzovanie
37:35
2 min.

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

(Hákovanie)
37:45
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
38:45
Vhadzovanie
39:39
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
39:42
Vhadzovanie
39:43
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
KYTNÁR, Milan (wristshot)
GoalSection: none
39:50
Vhadzovanie
39:57
Vhadzovanie
P3 - 3. tretina - začiatok (1:0)
40:00
Vhadzovanie
40:33
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
40:40
Vhadzovanie
41:15
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
41:23
Vhadzovanie
41:59
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
43:07
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
KUNDRIK, Peter (wristshot)
GoalSection: none
43:55
Vhadzovanie
44:37
Vhadzovanie
44:37
2 min.

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

(Hra so zdvihnutou hokejkou)
45:33
Vhadzovanie
45:33
2 min.

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

(Nedovolené bránenie v hre)
45:43
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
45:47
Vhadzovanie
46:20
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
46:35
Vhadzovanie
46:35
2 min.

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

(Hra so zdvihnutou hokejkou)
46:57
Vhadzovanie
47:00
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
47:13
Vhadzovanie
47:25
Vhadzovanie
48:36
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
URBÁNEK, Jakub (wristshot)
GoalSection: none
48:41
Vhadzovanie
48:41
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
KYTNÁR, Milan (wristshot)
GoalSection: none
48:41
2 min.

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

(Nedovolené bránenie v hre)
50:29
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
URBÁNEK, Jakub (wristshot)
GoalSection: none
50:30
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
URBÁNEK, Jakub (wristshot)
GoalSection: none
50:31
Vhadzovanie
51:33
Vhadzovanie
51:58
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
52:00
Vhadzovanie
52:03
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
53:45
Vhadzovanie
53:45
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
53:45
2:2

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

+ 27,5,44,19,89 / - 40,52,25,23,44
55:02
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
55:57
Vhadzovanie
56:17
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
BUČEK, Samuel (wristshot)
GoalSection: none
57:20
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
57:43
Vhadzovanie
59:05
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
59:16
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
59:21
Vhadzovanie
OT - Predĺženie - začiatok (0:0)
60:00
Vhadzovanie
60:36
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
ZIGO, Tomáš (wristshot)
GoalSection: none
60:48
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
61:42
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
61:56
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
62:16
Vhadzovanie
62:50
Strela

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

 
GoalSection: none
63:57
Strela

HKM a.s. Zvolen HKM a.s. Zvolen

 
GoalSection: none
SO - Samostatné nájazdy - začiatok (1:0)
65:00
3:2 SN

HC SLOVAN Bratislava SLOVAN Bratislava

Zápas sa skončil