Pod strechu arény pribudla desiata majstrovská vlajka