Stanovisko HC SLOVAN Bratislava k sporu s APHK ohľadom práv k internetovému vysielaniu zápasov extraligy

V prvom rade považuje HC SLOVAN Bratislava za dôležité dôrazne odmietnuť a ohradiť sa voči akýmkoľvek tvrdeniam Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK), že náš klub porušuje povinnosti alebo práva tretích osôb, najmä však reklamných partnerov APHK.

Ako je všeobecne známe, HC SLOVAN Bratislava sa od samého začiatku nestotožnil so zámerom a snahou viacerých extraligových klubov poslať bývalý riadiaci orgán extraligy Pro-Hokej a.s. do likvidácie, zbaviť sa tým záväzkov a povinností voči zmluvným reklamným partnerom extraligy a vzápätí za rovnakým účelom založiť novú asociáciu. Tento postoj HC SLOVAN Bratislava bol od samého začiatku tohto problému absolútne nemenný a pevný. HC SLOVAN Bratislava nikdy nebol členom ani akcionárom APHK a nikdy ani nevstúpil do zmluvného vzťahu s APHK. Preto v čase uzatvárania zmlúv, vrátane tej, prostredníctvom ktorej boli spoločnosti Tipsport postúpené práva pre internetové vysielanie zápasov extraligy, si APHK musela byť vedomá, že nezastupuje všetkých účastníkov extraligy. APHK ani spoločnosť Tipsport SK následne nevyvinula žiadne úsilie ani nepredložila HC SLOVAN Bratislava žiadnu ponuku s cieľom riešenia autorských práv klubu na internetové vysielanie.


HC SLOVAN Bratislava pri napĺňaní svojich práv vždy presadzoval čo najjednoduchší a najpriamejší spôsob sprostredkovania prenosu zo svojich domácich zápasov, bez potreby viacnásobnej identifikácie diváka, či vloženia finančného depozitu. O tom, že náš klub je technologicky, komunikačne i personálne pripravený a schopný bezplatne zabezpečiť internetové vysielanie pre všetkých hokejových divákov, sa fanúšikovia mohli presvedčiť počas zápasu proti Dukle Trenčín dňa 28. decembra minulého roku. Žiaľ, reakcia APHK na tento stream zo dňa 12. januára t.r. bola taká, že klubom združeným v asociácií odporučila nesúhlasiť so streamovaním domácich zápasov HC SLOVAN Bratislava prostredníctvom informačných kanálov klubu. Keďže HC SLOVAN Bratislava rešpektuje práva ostatných klubov tak, ako očakáva, že APHK bude rešpektovať jeho práva, výroby klubových streamov sa nateraz zdržal.

Od samého začiatku prebiehajúcej sezóny extraligy HC SLOVAN Bratislava opakovane pred každým zápasom písomne upozorňoval APHK a Tipsport SK, že z extraligových zápasov HC SLOVAN realizujú živý internetový prenos bez toho, že by boli vysporiadané autorské práva klubu. Keďže počas mesiacov október a november – napriek opakovým písomným upozorneniam - naďalej dochádzalo k porušovaniu práv klubu, HC SLOVAN Bratislava sa s účinnosťou od 1. decembra 2020 rozhodol neumožniť spoločnosti Tipsport SK vyhotovovať obrazovo-zvukové záznamy a prenosy z domácich zápasov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Počas zápasu dňa 26. januára t.r. proti HKM Zvolen APHK a Tipsport SK bez vedomia klubu použil signál priameho televízneho prenosu vyrábaný pre živý prenos RTVS 2 aj pre internetový prenos Tipsport TV. Po intervencii akcionárov klubu na úrovni redakcie športu RTVS a APHK bol internetový prenos vypnutý, zatiaľ čo televízny prenos pokračoval bez prerušenia a akýchkoľvek komplikácií. K podobnému konaniu sa APHK a Tipsport SK uchýlili aj počas posledného domáceho zápasu dňa 31. januára t.r. proti HK DUKLA Trenčín, keď použili televízny prenos vyrábaný pre spoločnosť AMC Networks International, ktorá prevádzkuje špecializované športové stanice Sport 1 a Sport 2. Tentoraz napriek intervencii zástupcov klubu  a po oboznámení, že v prípade odmietnutia vypnutia internetového prenosu hrozí prerušenie celého televízneho prenosu, rozhodla kontaktovaná výkonná riaditeľka APHK Aneta Büdi o prerušení vysielania.

Aj v tejto eskalovanej situácii HC SLOVAN Bratislava naďalej verí v možnosť vzájomnej dohody napriek zaslaniu predžalobnej výzvy zo strany APHK. HC SLOVAN v tejto súvislosti opakovane žiadal APHK o sprístupnenie zmluvy so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) zo dňa 2. septembra 2020, ktorou APHK odôvodňuje, že od SZĽH nadobudla právo vykonávať marketingové práva, vrátane internetového vysielania zápasov extraligy.  APHK to zakaždým odmietla z dôvodu ich údajného zmluvného záväzku voči SZĽH zachovávať mlčanlivosť. Listom zo dňa 25. januára t.r. SZĽH zbavil APHK záväzku mlčanlivosti a súhlasil s predložením kompletného znenia zmluvy klubu HC SLOVAN. Žiaľ, APHK nám doteraz obsah tejto zmluvy z neznámych dôvodov nesprístupnil.

Vzniknutá situácia nás úprimne mrzí, obzvlášť v zložitej dobe, ktorú vzhľadom na pandémiu koronavírusu musia športoví fanúšikovia už takmer rok prežívať. Pri prevzatí vlastníctva klubu súčasní akcionári HC SLOVAN Bratislava deklarovali, že urobia všetko pre to, aby ľadový hokej ľudí opäť robil šťastnými, hrdými a aby ich spájal. V duchu tejto vízie je možné vnímať aj doterajšie kroky a postoj klubu voči APHK, ako aj šíreniu internetového prenosu z domácich zápasov bezplatne pre všetkých priaznivcov hokeja. Veríme, že rokovania, ktoré s jednotlivými zainteresovanými stranami zástupcovia klubu budú viesť, zabezpečia, aby sa posledný incident počas vyvrcholenia sezóny v play off už nezopakoval.

Časopis Powerplay

04/2023:

V najnovšom čísle POWERPLAY 04 sa dočítate:

  • Profil Andreja Goliana: Urastený obranca Slovanistom ďalšie dva roky
  • Predstavujeme Nikitu Scherbaka, najnovšiu posilu do útoku
  • Pamätné momenty: Hrdinstvo mužov s maskou
  • Belasá mládež pred vyvrcholením sezóny