Stanovisko HC SLOVAN Bratislava k okolnostiam dopingovej kontroly po zápase v Nových Zámkoch

Po zápase 38. kola hokejovej Tipos Extraligy v nedeľu 7. februára 2021 medzi HC Nové Zámky a HC SLOVAN Bratislava bola z rozhodnutia Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) vykonaná antidopingová kontrola u náhodne určených hráčov oboch mužstiev.

Jeden z dvoch vybraných hráčov HC SLOVAN pre antidopingovú kontrolu (Milan Kytnár) utrpel v závere zápasu bolestivé zranenie, v dôsledku ktorého nebol schopný bezprostredne po skončení zápasu odovzdať svoju vzorku. Zdravotný stav hráča bol priamo na štadióne urgentne zastabilizovaný. Následne bol prevezený do nemocnice na vykonanie odborného ošetrenia. V zmysle pokynov prítomného komisára dopingovej kontroly bol o tomto vyhotovený záznam, ktorý bol následne na druhý deň ráno - v pondelok 8. februára t.r. - písomne doložený lekárskou správou odoslanou Antidopingovej agentúre SR. Na základe vzájomnej komunikácie bol tento postup manažérom dopingovej kontroly ADA SR plne akceptovaný.V súlade s príslušnými pravidlami bol počas antidopingovej kontroly zároveň vyžrebovaný náhradný hráč zo zápasovej súpisky HC SLOVAN, ktorý sa kontrole ihneď po zápase podrobil. HC SLOVAN Bratislava je na základe uvedených faktov presvedčený, že dopingová kontrola prebehla v súlade s pravidlami a v plnej kompetencii komisára dopingovej kontroly. Zo strany klubu neboli porušené žiadne pravidlá ohľadom výberu hráča, odberu vzorky ani ukončenia samotnej dopingovej kontroly. Svedčí o tom aj skutočnosť, že komisár ADA SR neuviedol do oficiálneho zápisu o stretnutí žiadne pochybenia. HC SLOVAN Bratislava si pri svojej činnosti ctí súťažné pravidlá a netoleruje akékoľvek porušenia antidopingových pravidiel. Všetci dotknutí hráči aj členovia realizačného tímu pri dopingovej kontrole po nedeľňajšom zápase v Nových Zámkoch s komisárom ADA SR spolupracovali.  Domnievame sa, že každý hráč a klub najvyššej hokejovej súťaže by mal konať v súlade s pravidlami fair play, rešpektovať súpera a nezverejňovať či nenakladať  s neúplnými alebo neoverenými informáciami a veci plne ponechať v kompetencii ADA SR, teda organizácii oprávnenej antidopingovú kontrolu organizovať a vykonávať. 

Časopis Powerplay

01/2022:

V najnovšom čísle POWERPLAY 01 sa dočítate:

  • Z poznámkového bloku hlavného trénera Roberta Dömeho
  • Bratislava je mojou európskou jednotkou: rozhovor s Mattom MacKenziem
  • Predstavujeme útočníka Samuela Takáča
  • Modré krídla vzlietli do premiérovej sezóny