História klubu

SLOVAN Bratislava je jedným z najstarších hokejových klubov na Slovensku. Hokej sa v Bratislave začal hrať presne pred 90 rokmi.

V roku 1921 sa neúnavný propagátor Antonín Máša–Balík pričinil o vznik hokejového odboru pri 1. ČsŠK Bratislava. Vtedy však len bandy hokeja s loptičkou. Po roku 1924 si začal prerážať cestu kanadský hokej. Bratislava využívala blízkosť Viedne, kde už mali umelé klzisko na Engelmanne. Aj prvý zápas podľa kanadských pravidiel zohrali Bratislavčania vo Viedni s Wiener EV a prehrali 1:6. Bolo to v decembri 1924. V roku 1937 získal klub titul majstra župy. K zvýšeniu úrovne hokeja prispelo aj otvorenie zimného šta­dióna na Tehelnom poli 14. 12. 1940. Po druhej svetovej vojne prevzal Slovan na de­sať­ro­čia žezlo najlepšieho slo­ven­ské­ho mužstva a popredného tímu v spoločnej československej súťaži. V tomto období pôsobili v druž­stve postupne hráči: Jendekovci, Starší, Fako, Černický, Gregorovci, Čapla, Golonka, Dzu­rilla, Nedomanský a ďaľší, ktorí veľkou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena hokejového klubu. Slovan sa aj ich zásluhou stal niekoľkokrát korunným princom v súťaži. Jediný titul v čes­ko­slo­ven­skej hokejovej lige v kategórii dospelých získal pod vedením trénera Ladislava Horského v sezóne 1978–79. Kostru majstrovského družstva tvorili starí skúsení hráči Sakáč, Ku­že­la, Bukovinský, Ujváry, Miklošovič, Žiška, Mrukvia a mladí začínajúci hráči, z ktorých postupne vyrástli vý­borní reprezentanti československého hokeja, bratia Peter, Marián a Anton Šťastní, Rusnák, Pa­šek, Černý, Jaško, Pokovič a ďalší. Okrem mužov získali v osem­de­siatych rokoch ti­tuly opakovane po sebe aj starší a mladší dorastenci. Pamätné je najmä obdobie 5 rokov v sezónach 1974–79, keď starší dorastenci získali 4 majstrovské tituly v priebehu piatich ro­kov ako aj sezóna 1984 – 85, v ktorej mládežnícke družstvá dosiahli majstrovské double. tatiaľ čo družstvo mladších dorastencov pod vedením tré­ne­rskej dvojice Dzurilla, Venutti absolvovalo celú súťaž bez straty čo i len jediného bodu a získalo titul Majstra SR, družstvo starších dorastencov pod vedením tré­ne­rskej dvojice Walter, Tománek po víťazstve vo finálovom turnaji v Nitre - za účasti družstiev Českých Budějovíc, Plzne, Gottwaldova, Košíc a Bratislavy - získalo titul Majster ČSSR. V mládežníckych družstvách už hrali prím neskorší ďalší výborní reprezentanti Franta, Beňo, Králik, Bukna, Mosnár, Rus­znyak, Búřil, Morávek, Ulehla, Kodet a ďalší. Po osamostatnení Slovenska pokračoval Slovan v dlhodobom trende. V období od se­zó­ny 1993–94 bol sedemkrát Majstrom SR (1997–98, 1999–2000, 2001–02, 2002–03, 2004-05, 2006-07 a zatiaľ naposledy 2007-2008) v kategórii dospelých a jedenásťkrát Majstrom SR v mládežníckych kategóriách, od starších žiakov až po juniorov. Okrem toho získali všetky družstvá Slovana v novodobom období samostatného Slo­ven­ska spolu 18 strieborných a bronzových medailí. Ak by sa použilo olympijské pravidlo pri­de­ľo­vania bodov tak možno povedať, že HC SLOVAN Bratislava je v období ostatných 18 rokov na­j­ús­peš­nejším hokejovým klubom na Slovensku. V tomto období hrali, resp. hrajú v Slovane také ve­ličiny hráčskeho hokejového neba ako Cíger, Kolník, Višňovský, Podhradský, Rybár, Li­pian­sky, Kapuš, Hreus, Hurtaj, Jánoš, Podkonický, Šatan, ale aj cudzinci Rus Iljin, Bielorus Pankov, Kanaďan Casey, Česi Pavlas, Barta a iní. Okrem úspechov na Slovensku dosiahol SLOVAN aj niekoľko veľmi významných ús­pe­chov na medzinárodnom ľade. Je jediným klubom na svete, ktorý vyhral najstarší turnaj v Európe "Spengler Cup", hraný vo Švajčiarsku trikrát po sebe a je jedným zo 4 klubov Európy, ktoré odohrali všet­ky 4 ročníky Európskej hokejovej ligy a pritom postúpili vždy zo skupiny do záverečných bojov. Vrcholom na medzinárodnom fóre bolo víťazstvo v Continental Cupe v sezóne 2003-2004 a tiež 3. miesto v Európskej lige majstrov v sezóne 2008-2009.

KRONIKA ÚSPECHOV KLUBU

Rok Úspech
1921 Vznik hokejového odboru pri ČsŠK Bratislava
1924 odohrané 1. stretnutie podľa pravidiel kanadského hokeja
1937 zisk titulu Majster župy
1940 otvorenie zimného štadióna na Tehelnom poli
1978 - 1979 zisk titulu Majster ČSSR
1997 - 1998 zisk titulu Majster SR
1999 - 2000 zisk titulu Majster SR
2001 - 2002 zisk titulu Majster SR
2002 - 2003 zisk titulu Majster SR
2003 - 2004 viťazstvo v Continental Cupe
2004 - 2005 zisk titulu Majster SR
2006 - 2007 zisk titulu Majster SR
2008 3. miesto - European Champions Cup
2007 - 2008 zisk titulu Majster SR
2008 - 2009 účastník Champions Hockey League
Klub za svoju existenciu vystriedal niekoľko názvov. Po prvom názve 1. ČsŠK Bra­tis­la­va bol v roku 1939 premenovaný na ŠK Bratislava a pod týmto názvom hral až do roku 1948. Od tohoto roku začal vystupovať pod menom Slovan. Na tri sezóny v období rokov 1949–52 sa zme­nilo meno klubu na Sokol NV, ale od sezóny 1953 sa klub opäť vrátil k menu Slovan, pod kto­rým, len so zmenami mien svojich hlavných partnerov, vystupuje dodnes. Po rozdelení bý­va­lej Telovýchovnej jednoty na samostatné športové subjekty pribudla v roku 1993 pred meno klu­bu skratka HC. V názve klubu sa potom postupne objavili mená hlavných partnerov HTC, HAR­VARD, ktorý bol v názve od apríla 1995 sedem rokov. Farbami, ktoré sprevádzali klub v jeho histórii, boli belasá a biela, dnes doplnené o bordovočervenú farbu. Dnes klub tvoria po organizačnej stránke akciová spoločnosť, ktorá zahŕňa centrum ta­len­tovanej mládeže v kategóriách dorast a juniori a mužov, a občianske združenie, ktoré zastrešuje činnosť útvarov talentovanej mládeže (športové hokejové triedy) a hokejovú prí­prav­ku. Týmto usporiadaním vstúpil klub na novú cestu v rámci hokejového hnutia na Slovensku. Podľa jeho vzoru dnes začínajú pripravovať svoje transformácie aj ďalšie kluby. V mužstve Slovana, za roky jeho trvania, hralo a trénovalo veľa osobností slovenského aj čes­koslovenského hokeja. Mená Jendekovci, Starší, Fako, Černický, Gregorovci, Čapla, Go­lon­ka, Dzurilla, Grantner, Mrukvia, Walter, Kordiak, Sakáč, Nedomanský, Haas, Kužela, Bu­ko­vin­ský, Ujváry, Miklošovič, Žiška, bratia Peter, Marián a Anton Šťastní, Rusnák, Pašek, Černý, Dor­nič, Jaško, Pokovič, Pethó, Rusznyak, Mosnár, Višňovský, Podhradský, Rybár, Cíger, Kol­ník, Lipiansky, Kapuš, Horský, Polóny, Gábriš, Nitka, Guriča, Jančuška, Mitošinka, Venutti a ďal­ší, ktorých vymenovanie by zabralo hodne miesta. Mnohí z nich boli niekoľkonásobnými re­prezentantami Slovenska a predtým aj Československa na majstrovstvách sveta a OH. Veľký podiel na výsledkoch a úspechoch klubu mali a majú aj diváci prichádzajúci podporiť hrá­čov na stretnutia. Veď povestnou bola v minulosti najmä tribúna "C", kde sa gru­po­va­li naj­ver­nej­ší skalní klubu. O vernosti divákov farbám Slovana hovorí aj fakt, že po neblahom zostupe do II. ligy, ešte v časoch ČSSR, bol štadión v tomto období skoro stále vypredaný. Dodnes je náv­števnosť z tohoto obdobia rekordom II. ligy. Po prestavbe štadióna opätovne dokazovali bratislavskí diváci svoju kultúrnosť. Výrazne po­klesol počet rôznych neprístojností nepatriacich na štadión a naopak výrazne sa skultúrnil pre­jav všetkých prichádzajúcich na stretnutia. O záujme divákov o hokej svedčia čísla náv­štev­nos­ti na jednotlivé stretnutia. Veď za posledných 5 rokov videlo 170 stretnutí základnej časti Ex­tra­ligy mužov približne 650 000 divákov čo je skoro 4 000 divákov priemerne na stretnutie. Ak si zo­berieme, že kapacita štadióna je 7447 divákov tak dostávame viac ako 50% vyťaženosť hľa­dis­ka zimného štadióne na jedno stretnutie. A pritom nemožno zahrnúť do týchto čísel ob­rov­ské množstvo fanúšikov po celom Slovensku, ktorí prichádzajú na stretnutia družstva mimo Bra­tis­lavu. Hokejový klub Slovan Bratislava je priekopníkom aj v ďalších oblastiach. Bol prvým klu­bom na Slovensku, ktorý pripravil a začal využívať vlastnú webovú stránku, a je doteraz jediným klu­bom na Slovensku, ktorý využíva pri práci sekretariátu vlastnú počítačovú sieť. Funkcionári klubu sa snažia presadzovať najmodernejšie spôsoby ko­mu­ni­ká­cie, spracovania a vyhodnocovania dát nielen v klube, ale aj na úrovni Slovenského zväzu ľa­do­vého hokeja, kde veľmi aktívne pracujú v jednotlivých štruktúrach od profesionálneho hokeja až po výchovu nastupujúcej generácie. Slovan Bratislava je obdivovaný a zatracovaný súčasne. Je vzorom, ale aj tŕňom v oku. Je svetlým bodom, ku ktorému sa chce čo i len priblížiť veľké množstvo začínajúcich hráčov, ale aj tých skúsených, pripravených predviesť svoje schopnosti a umenie. Ale Slovan je len jeden!

Časopis Powerplay

05/2024:

V najnovšom čísle POWERPLAY 05 sa dočítate:

  • Profil Denisa Godlu: Minister obrany z kráľovského mesta
  • Predstavujeme: Európska premiéra Patricka Holwaya
  • Rozhovor s trénermi Petrom Oremusom a Andrejom Kmečom
  • Pamätné momenty z histórie Slovana: Počas výluky priali hviezdy Slovanu
  • Slovanisti vo svete: Rok Tičar