HC SLOVAN dnes uhradil platby za užívanie zimného štadióna

HC SLOVAN Bratislava dnes odoslal na účet Hlavného mesta SR Bratislavy platby za užívanie Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Klub poukázal na účet mesta sumu v celkovej výške 1,196 mil. eur. Táto suma pozostávala z istiny, úrokov z omeškania a zmluvných pokút. Od mája 2011, t.j. od uzatvorenia aktuálnej nájomnej zmluvy medzi mestom a HC SLOVAN, zaplatil klub do mestského rozpočtu za pôsobenie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu cca 7,7 mil. eur vrátane DPH. Je to viac, ako všetky slovenské hokejové kluby dohromady. Priemerne vyšla jedna sezóna Slovan na svojom domovskom zimnom štadióne takmer na jeden milión eur. Len mládež HC SLOVAN zaplatila od roku 2014 za užívanie zimného štadióna 1,1 mil. eur.K danému dátumu si HC SLOVAN Bratislava svoje záväzky voči vlastníkovi a prevádzkovateľovi zimného štadióna splnil. Slovan má eminentný záujem pôsobiť v tejto aréne aj naďalej v najvyššej slovenskej súťaži a úspešne dovŕšiť prebiehajúce licenčné konanie. Domáci hokejový zápas Slovana v aréne Zimného štadióna Ondreja Nepelu patrí dlhodobo k najatraktívnejším spôsobom trávenia voľného času v hlavnom meste. Zaplatením svojho záväzku HC SLOVAN Bratislava splnil podmienku mesta na začatie dialógu s predstaviteľmi samosprávy hlavného mesta, ako bolo prisľúbené, ohľadom nastavenia nových a reálnych podmienok využívania Zimného štadióna Ondreja Nepelu detskými a mládežníckymi kategóriami klubu, ako aj A mužstvom. HC SLOVAN Bratislava verí, že u predstaviteľov samosprávy hlavného mesta nájde pre úpravu podmienok pochopenie a podporu.

Časopis Powerplay

06/2022:

V najnovšom čísle POWERPLAY 06 sa dočítate:

  • Haščák, Pardavý, Kapuš: Významné zmeny pred novou sezónou
  • Výstava "Hokej menom Slovan"
  • Danube Cup: Letná hokejová lahôdka v Bratislave
  • Nové tváre v drese Slovana
  • Keby bolo keby s ... Michalom Beňom